Direkt till innehåll

Trafiken vid Lindholmsallén påverkas igen

Från mitten av februari leds trafiken i Lindholmsallén om. Bil- och kollektivtrafiken får samsas i busskörfältet och du får räkna med längre restider under rusningstid.

I Lindholmsallén på Hisingen pågår arbeten inför byggandet av en ny spårväg, vilket påverkar trafiken på olika sätt i perioder. Sedan tidigare är det begränsad framkomlighet vid rondellen mellan Lindholmsallén och Ceresgatan och nu är det dags för nästa steg.

I mitten av februari startar ledningsarbeten i olika delar av Lindholmsallén som påverkar samtliga trafikslag dygnet runt i upp till tio veckor framöver. Du som kör eller åker kollektivt i området kan behöva räkna med att det kan uppstå köer, särskilt i rusningstid, och att resan därför tar längre tid än vanligt.

Bil och buss delar körfält

Det som händer är att från den 15 februari stängs en del av allén, i höjd med hållplatsen Lindholmen, för trafik i riktning mot Frihamnen. Det innebär att bil- och kollektivtrafiken får samsas i busskörfältet från hållplats Lindholmen fram till Götaverksgatan (tung trafik leds i busskörfältet ända fram till Regnbågsgatan). Trafiken till och från Lindholmspiren får följa skyltning och släpps fram med hjälp av ljussignal.

Från den 19 februari stängs en del av allén, på sträckan mellan Pumpgatan och Regnbågsgatan. Även där får bil- och kollektivtrafiken samsas i busskörfältet.

Gång- och cykeltrafiken leds om förbi arbetsområdena – följ skyltning.

Förändringar i kollektivtrafiken

Under den här perioden får vissa busslinjer ändrade körvägar, sök din resa i appen Västtrafik To Go för mer information.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar hur trafiken leds om i LIndholmsallén

Läs också