Direkt till innehåll

Trafikförändringar förbi Nils Ericsonsterminalen

Från den 8 april förändras trafiksituationen i Centralenområdet förbi Nils Ericsonsterminalen. Gång- och cykeltrafiken leds om vilket kan orsaka köer för bil- och busstrafiken.

Arbetet med Västlänken har under de senaste åren påverkat trafiken i Centralenområdet på olika sätt. Den 8 april sker nästa förändring som innebär begränsad framkomlighet i cirka en månad för trafiken på Nils Ericsonsgatan, förbi Nils Ericsonsterminalen.

Gatan flyttas en bit i sidled och en ny rondell ska byggas för kollektivtrafiken till och från bussterminalen. Samtidigt flyttas även gång- och cykelbanan vilket innebär att gående och cyklister mellan Nils Ericsonsterminalen och Bergslagsgatan behöver korsa Nils Ericsonsgatan vid två olika övergångsställen. Detta kan leda till köer för fordonstrafiken, särskilt i rusningstid då det är mycket folk som passerar genom området. Tänk på detta när du planerar din resa och se till att vara ute i god tid.

 

Läs också