Direkt till innehåll

Trafikpåverkan på E6 mellan Ödsmål och Stora Höga

Från preliminärt den 15 augusti och ett antal veckor framåt pågår beläggningsarbeten på E6 mellan Ödsmål och Stora Höga söderut, vilket påverkar trafiken.

Under ett antal veckor, från preliminärt den 15 augusti till den 30 september, utförs beläggningsarbeten på E6 mellan Ödsmål och Stora Höga söderut. Detta innebär att trafiken påverkas på olika sätt beroende på sträcka.

På sträckan Ödsmål-Stenungsundsmotet sker arbeten dygnet runt och på sträckan Stenungsundsmotet-Stora Höga pågår arbeten mellan klockan 20.00 och 05.30 på vardagar.

Under arbetets gång leds trafiken om till motsatt sida av vägen, där trafiken dubbelriktas med ett körfält öppet i varje riktning. Dessutom sänks hastigheten i båda riktningar. Vid arbeten förbi Stenungsundsmotet stängs avfarten från E6 norrifrån till Stenungsundsmotet och påfarten från Stenungsundsmotet till E6 söderut mellan klockan 21.00 och 05.30. Trafiken leds om via Stora Höga-motet.

Bilister får stundtals räkna med köer och längre restider. Då arbetet är väderberoende kan datumen komma att ändras.

Notera att etableringsarbeten sker under den första veckan och då kan trafiklösningarna se något annorlunda ut än under resterande period.

Läs också