Direkt till innehåll

Trafikpåverkan på Götaleden

Helgen den 6-9 september är endast ett körfält öppet på delar av E45 österut mellan Lilla Bommen och Falutorget. Risk för köer i högtrafik.

Avstängningen gäller från fredagen den 6 september klockan 22:00 till måndagen den 9 september klockan 05:00. Under den här tiden får fordonstrafiken på delar av E45 i riktning mot Karlstad, mellan Lilla Bommen och Falutorget, samsas i ett körfält istället för två. Se karta nedan.

Klicka för större karta:

 

Periodvis finns risk för köbildning, särskilt i högtrafik. Tänk på att hålla avståndet och var extra vaksam i trafiken.

Den 27-30 september och 18-21 oktober väntas en liknande åtgärd utföras, men det är ännu oklart exakt hur trafiklösningen kommer att se ut dessa datum. Mer information kommer längre fram.

Orsaken är att Västlänken ska utföra ledningsarbeten.

Läs mer om arbetena här

Läs också