Direkt till innehåll

Trafikpåverkan på Södra Vägen nattetid

Från den 28 maj pågår beläggningsarbete på Södra Vägen mellan Getebergsled och Korsvägen, som påverkar bil- och spårvagnstrafiken.

Asfalteringen utförs kvälls- och nattetid, klockan 20:00-05:00, till och med den 5 juni. Under arbetets gång stängs ett körfält på Södra Vägen mellan Getebergsled och Korsvägen, alltså i norrgående riktning, och fordonstrafiken leds ut i spårvagnsspåren. Se karta nedan. Detta gör att framkomligheten blir begränsad för bil- och spårvagnstrafiken.

 

Trafiken kommer att regleras med hjälp av skyltar och flaggvakter. Dessutom sänks hastigheten på den aktuella sträckan.

Gående och cyklister påverkas inte av arbetet utan kommer fram som vanligt.

Arbetet med att återställa efter asfalteringen kan dröja några veckor, eftersom dessa arbeten kräver uppehållsväder.

Läs också