Direkt till innehåll

Trafikpåverkan vid Järntorget

En av infarterna till Heurlins Plats stängs och framkomligheten på Järntorgsgatan begränsas.

På grund av ledningsarbeten till det nya hotell som byggs vid Järntorget påverkas trafiken i området.

Infarten till Heurlins Plats på den östra sidan av Järntorget stängs och omledning sker runt Järntorget (se kartan nedan).

Vidare påverkas framkomligheten på Järntorgsgatan, plus att parkeringsplatsernas framför biograf Draken tas bort.

Ändringarna sker med start i början av september och pågår fram till januari 2021. Under denna tidsperiod kommer även gående och cyklister samt busstrafik att periodvis påverkas.

jarntorget_heurlinsplats_2009_LITEN.JPG

Läs också