Direkt till innehåll

Trafikstopp på E6 vid Kallebäck

1 / 2

Långa köer på E6 i Göteborg varje vardag strax innan lunchtid i minst ett halvår framåt – det är vad som väntar när Västlänken börjar spränga vid Kallebäcksmotet den 17 augusti.

Arbetet med Västlänken pågår på flera platser runt om i Göteborg. Nu inleds ett av de projekt som väntas få störst påverkan på trafiken i sin omgivning.

Tisdagen den 17 augusti inleds nämligen sprängningar varje vardag strax innan lunchtid vid sidan av E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Orsaken är att det är här som den ena av Västlänkens två tunnelmynningar ska byggas.

Sprängningarna kommer att orsaka trafikstopp på E6 minst fram till årsskiftet.

Karta som visar var sprängningarna vid Kallebäcksmotet kommer att ske och var trafiken stoppas:
Kartan visar att trafiken på E6 stoppas i höjd med Kallebäcksmotet vardagar vid lunchtid på grund av sprängningar.

Kilometerlånga köer

Detta kommer att hända:

Varje vardag mellan klockan 11.20 och 11.40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka tio minuter.

Stoppen kommer att leda till långa köer på E6 – eventuellt så långt som upp till Tingstadstunneln i norr och ned till Lackarebäcksmotet i söder. Köerna väntas bestå i 15-20 minuter efter det att trafiken har släppts på.

Hela proceduren – inklusive ”stopp-förberedelser”, själva sprängstoppet samt eftersläpande köer – väntas pågå i cirka 30 minuter.

Vill du slippa att sitta i köer så bör du därför undvika att köra på E6 förbi Kallebäcksmotet vardagar mellan klockan 11.15 och 11.45!

Karta som visar de förväntade köerna på E6 efter varje sprängstopp:
Kartan visar var trafiken på E6 stoppas på grund av sprängningar samt omfattningen på de förväntade köerna.

Även väg 40 påverkas

Förutom att trafiken på E6 stoppas så påverkas även trafiken på väg 40 i riktning mot Borås, då de två påfarterna från E6 till väg 40 i riktning mot Borås stängs vid sprängningarna.

Det kommer fortfarande att vara möjligt att som vanligt nå väg 40 mot Borås via Sankt Sigfridsgatan. Det kommer även att vara möjligt att köra av från E6 norrut i den första avfarten mot Kallebäck (den som är belägen söder om “Sankt Sigfridsbron”), för att därifrån köra vidare mot väg 40 österut – förutsatt förstås att köerna längs E6 norrut inte sätter stopp för detta.

Väg 40 från Borås i riktning mot Göteborg och vidare norrut berörs inte av stoppen, så där kan du alltså köra som vanligt.

Stopp även för bussar

Eftersom påfarterna från E6 till väg 40 i riktning österut stängs påverkas även bussarna som går från Göteborg till Borås, Mölnlycke eller Landvetter. Detta gäller även flygbussarna mot Landvetter flygplats.

Ingen tågtrafik förbi platsen är tillåten i samband med sprängstoppen. Tidtabellerna för tågen har dock redan anpassats, vilket innebär att stoppen inte ska drabba några tågpassagerare.

För gående och cyklister gäller vissa begränsningar i närheten av Lyckholms fabriker i samband med sprängningarna.

Betongtråg ska byggas

Som nämns ovan sker sprängningarna med anledning av att den södra tunnelmynningen till Västlänken ska byggas vid Kallebäcksmotet väster om E6. Det är alltså här som tågen mot Göteborg ska försvinna ner under jorden, för att sedan se dagsljuset igen i tunnelmynningen vid Skansen Lejonet.

Sprängningarna var planerade att starta redan i slutet av juni, men fick då stoppas eftersom berget visade sig vara av sämre kvalitet än väntat. Detta gjorde att sprängningarna fick senareläggas och att man fram tills nu istället har utfört så kallad spräckning av det översta berglagret.

Måste spränga dagtid

Orsaken till att sprängningarna sker dagtid och inte nattetid – då trafiken förvisso är mycket lugnare – beror framförallt på att såväl väg som järnväg måste inspekteras efter varje sprängning, vilket måste ske i dagsljus. Ett annat skäl är att sprängningar nattetid helt enkelt inte inte är tillåtet i detta område, eftersom det skulle innebära för stor störning för de boende i närheten.

Vidare kan nämnas att intervallet mellan kl 11.20 och 11.40 har valts för att det då är tågfritt på den intilliggande järnvägen plus att det då är så ljust ute som möjligt.

All fakta om själva Västlänken-byggnationen hittar du hos Trafikverket via den här länken: Västlänken deletapp Korsvägen.

Läs också