Direkt till innehåll

Trafikverkets nya råd till E6-trafiken: ”Välj E45”

Efter skredet på E6 går Trafikverket ut med en vädjan till trafikanterna – kör i första hand E45, väg 44 samt väg 678 som nu är den rekommenderade omledningsvägen.

Sedan ett jordskred förstörde E6 vid Stenungsund har vägen varit avstängd mellan Stora Högasmotet och Lyckornamotet. Trafiken har sedan dess letts om dels via väg 650 (gamla E6), dels via E45 mellan Göteborg och Trollhättan/Uddevalla.

En långsiktig lösning

Eftersom E6 kommer ta lång tid att återställa behövs en mer långsiktigt hållbar och säker lösning – därför går Trafikverket nu ut med nya rekommendationer till alla trafikanter om att i första hand köra via E45, väg 44 och väg 678 (Göteborg-Trollhättan-Uddevalla).

–  Vi vädjar till alla trafikanter, framför allt godstransportörer, att avlasta det mindre vägnätet för att det är viktigt både för trafiksäkerheten och framkomligheten, säger Jörgen Einarsson, regionchef Trafikverket region Väst, i ett pressmeddelande.

Mindre vägar för lokal trafik

Trafikverket skriver i pressmeddelandet att det mindre vägnätet och väg 650 fortsättningsvis bör användas främst av de som har lokalt behov av det, till exempel närboende och lokala godstransportörer. All övrig trafik rekommenderas alltså att i möjligaste mån välja den utpekade omledningsvägen – se karta nedan.

Enligt Trafikverket har återställandet av E6 högsta prioritet men det kommer ta lång tid och kräva noggranna analyser och informationsinhämtning. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kommer kunna öppnas igen.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar omledningsväg när E6 Stenugsund är avstängd.

Här finns Trafikverkets information: Omledning av trafiken efter skredet vid E6 Stenungsund

Läs också