Direkt till innehåll

Trängre på Torgny Segerstedtsgatan

Från den 25 september pågår asfaltering på Torgny Segerstedtsgatan i Älvsborg och trafiken får samsas i ett körfält kvälls- och nattetid.

Nu har det blivit dags att asfaltera på Torgny Segerstedtsgatan i Älvsborg – närmare bestämt på sträckan mellan Gnistängsmotet och Ängkärrsvägen, se karta nedan. Arbetet pågår i etapper från den 25 september till senast den 23 oktober mellan klockan 18.00 och 05.00.

Under arbetets gång påverkas trafiken genom att ett av två körfält stängs. Alltså måste trafiken samsas i ett och samma körfält förbi området och trafiken regleras med hjälp av vakt. Ta det försiktigt och följ vakternas anvisningar.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av arbetet.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar vilka sträckor på Torgny Segerstedtsgatan som ska asfalteras.

Läs också