Direkt till innehåll

Trångt när körfält stängs vid Sahlgrenska

Efter korsningen Ehrenströmsgatan-Per Dubbsgatan får biltrafiken mot Sahlgrenska huvudentrén samsas med kollektivtrafiken i spårvagnsspåren på en kortare sträcka.

Efter korsningen Ehrenströmsgatan-Per Dubbsgatan får biltrafiken mot Sahlgrenska huvudentrén samsas med kollektivtrafiken i spårvagnsspåren på en kortare sträcka.

Mellan den 26 juni-5 juli får biltrafiken samsas med kollektivtrafiken i spårvagnsspåren på en kortare sträcka i höjd med Sahlgrenska huvudentrén.

I mars startade ledningsarbeten på Per Dubbsgatan vid Sahlgrenska huvudentrén, som påverkar trafiken på olika sätt en längre tid framöver.

Bilar och spårvagnar samsas

Den 26 juni-5 juli sker nästa förändring som berör trafiken från Guldhedsgatan i riktning mot Sahlgrenska huvudentrén. Då stängs körfälten efter korsningen vid Ehrenströmsgatan och biltrafiken får samsas med kollektivtrafiken i spårvagnsspåret på en kortare sträcka fram till Sahlgrenska huvudentrén.

Ta det lugnt och var uppmärksam då det kan vara trångt och tidvis uppstå köer. Reser du med kollektivtrafiken kan du behöva räkna med att resan tar något längre tid än vanligt, eftersom spårvagnar och biltrafiken delar på utrymmet.

Gångtrafikanter hänvisas till den tillfälliga gång- och cykelbanan på motsatt sida av gatan.

Klicka på kartan för större bild.

karta

Ny trafiklösning nästa år

Sedan i mars är framkomligheten begränsad även för trafiken i motsatt riktning, alltså från Sahlgrenska huvudentrén till Ehrenströmsgatan. Gående och cykeltrafiken leds om via ett av körfälten.  Under 2024 väntas ledningsarbetet fortsätta med en annan trafiklösning. Vi återkommer med mer information då.

Läs också