Direkt till innehåll

Trångt på delar av Norra Hamngatan

Fram till slutet av februari är det begränsad framkomlighet på delar av Norra Hamngatan i centrala Göteborg. Trafiken släpps fram växelvis.

På Norra Hamngatan i centrala Göteborg pågår ett arbete som påverkar alla trafikslag från den 22 januari och cirka en månad framåt.

Ett av två körfält stängs i höjd med Göteborgs Stadsmuseum och därför får bil-, buss- och cykeltrafik samsas i ett körfält förbi arbetsområdet. Gångtrafiken leds om.

Åker du kollektivt kan du hålla koll på eventuella förändringar i appen Västtrafik To Go.

 

Läs också