Direkt till innehåll

Trångt på E20 vid Munkebäck

I flera dagar får trafiken på E20 från Munkebäcksmotet till Ånäsmotet svårare att ta sig fram. Orsaken är arbeten inför brolyft.

Från den 15 april utför Olskroken planskildhet arbeten vid gångbron ”Fåfängan”, Gamlestadsvägen och Ånäsvägen, som påverkar gång-, bil- och kollektivtrafiken. Arbetena är förberedelser inför att fyra broar, en gångbro och tre järnvägsbroar, ska lyftas på plats under helgen den 3-6 maj. Läs mer om detta längre ner i artikeln.

Läs mer om Olskroken planskildhet

Begränsad framkomlighet
Kollektivtrafiken påverkas på så sätt att busskörfältet från Munkebäcksmotet till Ånäsmotet stängs från den 15 april klockan 09:00 till den 16 april klockan 06:00. Samma tider gäller för den 23-24 april. Detta innebär att bussarna får samsas i samma körfält som övrig trafik, vilket begränsar framkomligheten för både bil- och kollektivtrafik.

Gå in på Västtrafik för mer information om kollektivtrafiken

På kvälls- och nattetid, klockan 21:00-06:00, är även ett av bilkörfälten på samma sträcka avstängt. Båda avstängningarna ökar risken för köer, vilket i sin tur leder till längre restid.

Klicka för större karta:

karta olskroken vecka 16 NY_liten_fix.png

”Fåfängan” stängs
Gångtrafiken påverkas genom att ”Fåfängan”, gångbron som går över E20 och järnvägsspåren öster om Ånäsmotet, stängs. Avstängningen gäller från den 15 april och fram till den 31 maj. Gående som vanligtvis använder ”Fåfängan” får tyvärr en lång omväg via Munkebäcksmotet eller Gamlestadsvägen.

Fyra broar ska på plats
Den 3-6 maj, från fredag eftermiddag klockan 17:00 till måndag morgon klockan 05:00, är Gamlestadsvägen stängd i båda riktningar i höjd med Ånäsmotet på grund av brolyft. Då ska en ny gångbro över järnvägen, ”Fåfängan”, och tre järnvägsbroar över Gamlestadsvägen komma på plats. Samtlig trafik påverkas. Vi återkommer med mer information när arbetet närmar sig.

Läs också