Direkt till innehåll

Trångt på Järnvägsgatan i Mölndal

Den 4-22 december påverkas samtliga trafikslag av ett arbete på Järnvägsgatan i Mölndal. Biltrafiken släpps fram växelvis medan gång- och cykeltrafiken leds om.

Under perioden 4-22 december stängs ett av två körfält på Järnvägsgatan mellan Ekekullsbron och Norra Stigen, och trafiken släpps fram växelvis med hjälp av ljussignal.

Även gång- och cykelbanan stängs på samma sträcka och trafiken leds om på närliggande gator – följ skyltning på plats.

För busstrafiken innebär detta att hållplatsen Ekgatan dras in. För mer information sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Klicka på kartan för större bild.

karta över järnvägsgatan i mölndal

Läs också