Direkt till innehåll

Förslag om skärpta krav på A-traktorer

Krav på bilbälte och en tydlig gräns för antalet passagerare – det är några av de skärpta regler som Transportstyrelsen nu föreslår för att öka trafiksäkerheten för A-traktorer.

Idag finns över 50 000 registrerade A-traktorer i Sverige, vilket är en fördubbling på 2,5 års tid. Samtidigt har olyckorna med A-traktorer ökat i en högre takt än antalet fordon.

Förra året fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över säkerhetskraven för A-traktorer och nu presenteras en rad förslag för att minska antalet olyckor.

Bilbälte och vinterdäck

Krav på bilbälte och vinterdäck, en tydlig gräns för antal passagerare och regelverk för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning är några av åtgärderna.

– Om fler använder bälte, följer gällande hastighetsgräns och använder vinterdäck när det är halt bedömer vi att antalet olyckor kan minska. Förslagen vi lämnar ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där de tillsammans bidrar till att åstadkomma förbättringar för både A-traktorförare och övriga trafikanter, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Oförändrad hastighet tillsvidare

Transportstyrelsen har också undersökt möjligheten att höja den tillåtna hastigheten från dagens 30 km/tim till 40 km/tim – men så blir det inte i nuläget.

– Vi bedömer att det inte bör göras i detta läge när antalet olyckor ökat så kraftigt. Vi vill se en förbättrad trafiksäkerhet för både A-traktorförare och andra trafikanter. Olyckorna med A-traktorer inblandade måste minska. Om de gör det är vi beredda att tänka om kring hastighetsgränsen. Vi vill i alla fall inte utesluta det, säger Josefin Hallenberg.

Transportstyrelsens förslag i korthet

  • Krav på bältesanvändning vid färd med traktor på väg.
  • Krav på att passagerare i traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats.
  • Traktorer ska inte få köras fortare än högsta tillåtna konstruktiva hastighet.
  • Tvåårig prövotid för körkort med behörighet AM.
  • Krav på vinterdäck på samma sätt som för personbilar.
  • Införande av tekniska krav för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning.
  • Kraven på utrustning för avgasrening skärps.
  • Ökat fokus på risker i utbildningen för körkort med behörighet AM och möjlighet att göra utbildningen med fyrhjuliga fordon.
  • Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning.

Läs också