Direkt till innehåll

Två av tre vill se mer satsningar på kollektivtrafik

Invånarna i Västsverige vill att samhället investerar mer i kollektivtrafiken. Det visar Västtrafiks årliga attitydundersökning.

För fjärde året i rad har Västtrafik genomfört en undersökning, Hållplats 2021, för att få en bild av hur västsvenskar ser på sitt resande idag och i framtiden. Undersökningen – med svar från cirka 4 000 västsvenskar – visar att två av tre vill se mer satsningar på kollektivtrafiken och en majoritet efterfrågar ny lagstiftning som gör att fler börjar resa hållbart.

– Vi ser att många uttrycker en önskan om hjälp att göra hållbara val när det kommer till resor. Det tycker jag är tydlig signal till beslutsfattare och andra aktörer, inklusive oss, att kraftsamla för att tillsammans skapa en snabb omställning, säger Västtrafiks vd Lars Backström, i ett pressmeddelande.

Årets undersökning visar också att allt fler tror på ett ökat resande med kollektivtrafiken de kommande åren – närmare bestämt 50 procent. Förra året låg siffran på 41 procent. En majoritet vill också gå och cykla mer.

Slutligen kan man se att andelen som tror på ett ökat resande med egen bil har fördubblats sedan innan pandemin. 24 procent svarar att de tror att fler kommer resa med bil i framtiden, 2019 var siffran 12 procent.

Västtrafiks info om undersökningen “Hållplats 2021”.

Läs också