Direkt till innehåll

Underhållsarbete stänger Bohusbron

Som tidigare meddelats stängs nu Bohusbron i Kungälv tillfälligt för andra gången på kort tid. Den här gången stängs bron den 4-9 december.

Underhållsarbete behöver utföras på Bohusbron, som sträcker sig över Nordre älv i Kungälv mellan pendelparkeringen Eriksdal och fästningsholmen (se karta nedan).

Två tillfällen
Bron stängdes därför en första gång för motortrafik i månadsskiftet november-december och stängs nu för andra gången mellan följande tidpunkter:

– Från onsdagen den 4 december klockan 21.00 till måndagen den 9 december klockan 04.00.

Stängd dygnet runt
Mellan dessa tider är Bohusbron stängd för all motorfordonstrafik dygnet runt, utom för mopeder. Bussar, bilar, lastbilar, motorcyklar och liknande fordon kommer dock inte över Bohusbron, utan hänvisas till Nordreälvbron.

Notera att långsamtgående fordon (mopedbilar och liknande) inte heller kan passera den stängda Bohusbron, och att dessa fordon precis som vanligt inte får köra på motorvägar – och därmed heller inte får köra på Nordreälvbron.

Gående och cyklister kommer att kunna passera över bron under tiden som arbetet pågår.

Gå in på Västtrafiks hemsida för detaljerad information om hur busstrafiken över Bohusbron ändras under tiden som arbetet på bron pågår.

Läs också