Direkt till innehåll

Underhållsarbeten på Björlandavägen

Den 28 juni-6 augusti utförs målning av bullerplanken längs Björlandavägen. Trafiken leds växelvis om under dagtid.

Bullerplanken längs Björlandavägen ska tvättas och målas. Under arbetsperioden den 28 juni till den 6 augusti utförs arbetet i etapper på sträckan Bjurslättslide–Gisselfjällsliden. Arbetet utförs endast dagtid och påverkar trafiken mellan klockan 9.00 och 15.00.

Trafiken leds om
Under tiden som arbete pågår stängs ett körfält på den sida som är närmast arbetsområdet. Trafiken regleras då växelvis i det öppna körfältet med hjälp av skyttelsignaler och flaggvakter och ger en något längre restid. Även intilliggande gator påverkas tillfälligt under arbetsperioden.

Följ lokal skyltning 
För gående och cyklister i området kan gång- och cykelbanan på vissa delar av sträckan mellan Bjurslättslide–Gisselfjällsliden periodvis behöva stängas av. Gång- och cykeltrafiken leds då om, följ lokal skyltning på plats.

Även kollektivtrafiken i området kan få en något längre restid. Sök i appen Västtrafik To Go för att se hur just din resa påverkas.

Läs också