Direkt till innehåll

Vägar i Gårda rustas upp

Under oktober sker två vägarbeten samtidigt i Gårda. Framkomligheten begränsas, men trafiken kommer fram.

De två aktuella vägarbetena sker dels på Gårdavägen, dels på Åvägen. Bägge arbetena består av fräsning/rivning av asfalt, ny asfaltsbeläggning och brunnsbyte.

Biltrafiken vid de aktuella vägarbetena påverkas genom att ett körfält stängs och att trafiken släpps fram växelvis med hjälp av flaggvakt. Ansvarig entreprenör uppmanar alla trafikanter att följa skyltning och respektera såväl vägarbetare som flaggvakter.

Bägge arbetena startade den 7 oktober och väntas vara klara den 25 oktober.

Kartor över över de två vägarbetena i Gårda:

gardavagen_1910_liten.JPG

 

avagen_1910_liten.JPG

Läs också