Direkt till innehåll

Vägar i Gårdsten stängs av

Från den 9 december är Salviagatan och Muskotgatan i Gårdsten Centrum avstängda. Trafiken kan dock ta sig fram till Gårdsten Centrum via alternativa vägar.

Nu startar markarbeten kring Gårdsten Centrum inför kommande byggnationer. Arbetena sker etappvis fram till juli 2020 och kommer att påverka framkomligheten till verksamheterna i området.

Mellan den 9 december och 17 februari är Salviagatan och Muskotgatan i Gårdsten Centrum avstängda, vilket påverkar alla trafikslag. Kollektivtrafiken påverkas på så sätt att busstrafiken flyttas till Gårdstensvägen med ett nytt hållplatsläge vid bensinstationen på samma väg. Följ skyltningen till den nya hållplatsen.

Fordonstrafiken leds om på alternativa vägar, vilket innebär att bilister fortfarande kan ta sig fram till Gårdsten Centrum och parkeringsgaraget som finns där.

Även gång- och cykeltrafiken leds om på en ny gång- och cykelväg. Följ skyltning på plats.

Läs också