Direkt till innehåll

Vägarbetena längs Säröleden – detta gäller

Kort uppdatering med aktuell information om de trafikarbeten som just nu pågår längs väg 158, där det är lite nytt kring vad som gäller vid Brottkärrsmotet.

Staden växer i områdena kring Nya Hovås och Brottkärrsmotet och trafiken på Säröleden (väg 158) väntas därmed öka. Med anledning av detta pågår ett antal olika trafikprojekt längs vägen som påverkar framkomligheten på olika sätt. Här nedan sammanfattar vi det viktigaste.

Brottkärrsmotet
Sedan april pågår ett underhållsarbete av bron vid Brottkärrsmotet. Sänkt hastighet på väg 158 förbi platsen gäller. Samma antal körfält som idag kommer dock att hållas öppna, med undantag för veckorna 29-31 (13 juli till 2 augusti). Under dessa tre veckor hålls endast ett körfält öppet kvälls- och nattetid klockan 19.00-07.00. Trafiken regleras med signaler och släpps fram växelvis.

För dig som kör under bron, på Hovås allé, innebär broarbetet att endast ett körfält i vardera riktning hålls öppet.

Detta arbete väntas pågå till september 2020.

Hovåsmotet
Sedan april pågår också arbeten vid Hovåsmotet, där en avfart för norrgående trafik och en påfart för södergående trafik ska byggas. Dessutom ska ett busskörfält söderut mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet anläggas.

Du som trafikant på Säröleden påverkas genom att körfälten blir smalare vid de platser där byggnationen pågår. Vidare kan hastigheten komma att sänkas till 30 eller 50 kilometer i timmen plus att det periodvis endast kan komma att hållas ett körfält öppet i norrgående riktning.

Dessa arbeten väntas pågå till september 2021.

Södra Särömotet
Från den 29 juni till den 12 juli sker reparation av bron som går över gång- och cykelbanan på platsen. En sida av bron i taget stängs. Trafiken leds förbi dubbelriktad, men med sänkt hastighet.

Mer information om arbetena på Säröleden hittar du genom att klicka här.

Här kan du se var på väg 158 som Hovåsmotet, Brottkärrsmotet och Särömotet ligger:
vag158_2004NY_LITEN.jpg

Läs också