Direkt till innehåll

Växelvis trafik mellan Lindholmen och Frihamnen

Arkivbild. I januari är det begränsad framkomlighet på delar av Lundby Hamngata (till vänster i bild).

Arkivbild. I januari är det begränsad framkomlighet på delar av Lundby Hamngata (till vänster i bild).

Den 3-26 januari stängs ett av två körfält på delar av Lundby Hamngata på Hisingen. Trafiken släpps fram växelvis.

Från den 3 till 26 januari påverkas trafiken mellan Lindholmen och Frihamnen då arbeten på Lundby Hamngata begränsar framkomligheten. Ett av två körfält stängs på delar av Lundby Hamngata och trafiken släpps fram växelvis med hjälp av trafiksignal. Detta kan stundtals leda till att det uppstår köer, främst under rusningstid.

Samtidigt är det även trångt för trafiken österut i Lindholmsallén i höjd med Regnbågsgatan. Där stängs delar av cykelbanan tillfälligt under januari och en del av bilkörfältet smalnas av till förmån för en tillfällig cykelbana.

Detta beror på bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Arbetena påverkar trafiken i området på olika sätt i perioder och ska pågå fram till årsskiftet 2025-2026. Du kan hålla dig uppdaterad om trafikläget i realtid i trafiken.nu-appen.

Läs också