Direkt till innehåll

Viktoriagatan stängs av under ledningsarbete

1 / 3

Den 21 februari startar ledningsarbeten i ett kvarter i Vasastaden. Arbetet sker i etapper och börjar med att Storgatan enkelriktas. Därefter stängs Viktoriagatan av för genomfartstrafik.

Ledningsarbetet kommer att pågå mellan februari och augusti och ska utföras på Storgatan, Bellmansgatan och Viktoriagatan. Under tiden påverkas fordons- och kollektivtrafiken i olika etapper:

Storgatan enkelriktas (21 februari–slutet av april)

Den 21 februari startar ledningsarbetet i kvarteret. Då enkelriktas Storgatan mellan Haga kyrkogata och Viktoriagatan, vilket innebär att man får köra via Haga kyrkogata för att nå Storgatan. Infarter till fastigheter på de berörda gatorna ska inte påverkas av arbetet.

Viktoriagatan stängs (7–25 mars)

Viktoriagatan stängs av etappvis för genomfartstrafik – främst på sträckan Vasagatan-Storgatan. Biltrafiken från Parkgatan leds i första hand om via Erik Dahlbergsgatan. Du kommer alltid att kunna nå Storgatan och Bellmansgatan under den här perioden, följ aktuell skyltning på plats.

Kom också ihåg att arbetet med Västlänkens station samtidigt påverkar andra gator i närområdet, till exempel Sprängkullsgatan som sedan tidigare är avstängd vid Hagakyrkan.

Från den 7 mars får bussarna som vanligtvis kör via Viktoriagatan ändrade körvägar. Det gäller till och med den 18 augusti. För information om din resväg kan du söka resan i appen Västtrafik To Go.

Klicka på bilden för att se kartan större.

Helstängd helg (19–20 mars)

Under hela arbetsperioden (februari-augusti) kör spårvagnstrafiken som vanligt via Viktoriagatan. Undantaget är helgen den 19-20 mars då avstängningen på gatan utökas och gäller även spårvagnstrafiken. Håll koll på indragna hållplatser och ändrade körvägar i appen To Go.

Viktoriagatan enkelriktas (april–augusti)

I början av april öppnas Viktoriagatan igen. Gatan blir då enkelriktad och endast öppen för norrgående trafik, alltså i riktning mot Parkgatan/”Allén”. Biltrafiken från Parkgatan fortsätter att ledas om via Erik Dahlbergsgatan.

Läs också