Direkt till innehåll

Viss trafik kring Backavägen läggs om

Från den 30 januari får bilister från Leråkersmotet till Backaplan via Backavägen ändrad körväg. Orsaken är ombyggnationen av Backavägen.

Backavägen vid Backaplan håller på att byggas om till en stadsgata med kollektivkörfält och rondell. Arbetet startade i mars 2023 och sedan dess går all trafik på en tillfällig parallell väg.

Trafik från Leråkersmotet leds om

Ombyggnationen av Backavägen fortgår enligt plan och nu är det dags att utföra arbeten med vatten och avloppsledningar, vilket innebär förändringar för viss trafik kring Backavägen.

Från den 30 januari till den 5 april kan biltrafiken från Lundbyleden och Leråkersmotet inte svänga vänster in på den tillfälliga Backavägen i riktning mot Backaplan. Istället får du svänga höger för att sedan vända i rondellen vid Norra Deltavägen, se karta.

All övrig trafik kommer fram i området som idag. Ombyggnationen av Backavägen väntas bli klar hösten 2024.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att trafiken från Lersåkersmotet mot Backaplan leds om via rondellen vid Norra Deltavägen.

Läs också