Direkt till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Trafik Göteborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här avsnittet beskriver hur Trafik Göteborg uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Identifierade brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) på följande delar av webbplatsen:

  • Knapparna för delning av en nyhetsartikel saknar alt-text. Detta är något som vi inte kan ändra på själva för att vi hämtar knapparna via andra sidor.

 

Hur vi har testat webbplatsen

En extern konsult har gjort en oberoende granskning av tillgängligheten på Trafikgoteborg.se.

Senaste uppdateringen

Redogörelsen uppdateras i takt med att vi hittar och åtgärdar eventuella brister. Den senaste bedömningen gjordes den 13 mars 2024 och är godkänd av verksamhetsledare.

Sidan senast uppdaterad: 2024-03-13