Direkt till innehåll

Arbeten påverkar all trafik på Nils Ericsonsgatan

I sommar pågår ledningsarbeten på Nils Ericsonsgatan, som berör all trafik mot Hisingen. Störst påverkan sker den 8-10 augusti då trafiken stoppas i korta perioder.

Mellan den 15 juni och 18 augusti utförs ledningsarbeten på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Hisingen. Under den här perioden kommer inte trafiken att kunna ta sig fram på samma sätt som idag. Vi förklarar mer längre ned i texten, men först till det viktigaste!

Många trafikstopp
Den 8-10 augusti stoppas biltrafiken på Nils Ericsonsgatan, i riktning mot Hisingen, flera gånger per dag i max fem minuter. Samma sak gäller för kollektivtrafiken som går via hållplats Nordstan mot Hisingen. För kollektivtrafiken kan det bli uppemot 15 stopp per dag och för gång- och biltrafiken handlar det om ännu fler.

Detta är extra viktigt för dig som har ett viktigt ärende på Hisingen. Ha några minuter tillgodo.

Cykeltrafiken påverkas inte av stoppen utan kommer fram på cykelbanan längs Nordstan.

Trafiken stoppas av säkerhetsskäl då spontplankor ska lyftas ut från Västlänkens arbetsområde.

Ändrade hållplatslägen
Under hela arbetsperioden gäller flera förändringar. För kollektivtrafikens del handlar det bland annat om att hållplatsläge E är stängd, som är placerat längs Nils Ericsonsgatan norrut. Busslinjerna som berörs är flyttade till ett annat hållplatsläge.

Dessutom är infarten till Nils Ericsonterminalen från Nils Ericsonsgatan stängd, vilket innebär att Röd express istället kör via Brunnsparken och vidare mot Stenpiren.

Gå in på Västtrafiks hemsida för mer detaljerad information.

Liten omväg för gång och cykel
När det gäller biltrafiken på Nils Ericsonsgatan, i riktning mot Hisingen, är körfältet smalare. Annars är framkomligheten som tidigare.

För cyklisterna i området är det en förändring – cykelbanan längs Nils Ericsonsgatan norrut är stängd och istället hänvisas cyklisterna via cykelbanan längs Nordstan. Därifrån får de sedan ta sig vidare upp mot Götaälvbron eller mot Gullbergsvass.

Även gående berörs genom en mindre omväg via ett av hållplatslägena. Detta gäller i båda riktningarna. Följ skyltning på plats.

Här är mer information om deletapp Centralen.

Läs också