Direkt till innehåll

Arbetena på väg 40 fortsätter

Beläggningsarbeten pågår på en sträcka av väg 40 väster om Borås. Omledning sker via gamla riksväg 40.

Den aktuella sträckan av väg 40 där beläggningsarbetena utförs är belägen väster om Borås mellan Grönkullenmotet och Nabbamotet. Arbete på sträckan utfördes tidigare i höst, men på grund av problem med beläggningen behöver ytterligare arbeten utföras under några veckors tid i november.

Arbetet innebär att väg 40 är avstängd kvälls- och nattetid i båda riktningar mellan Grönkullenmotet (nr 81) och Viaredsmotet (nr 83). Istället leds trafiken om via gamla riksväg 40.

Dagtid är endast ett körfält på väg 40 öppet i riktning mot Borås, medan bägge körfälten är öppna i riktning mot Göteborg.

Följande gäller:

Etapp 1: riktning mot Borås
Fredagen den 8 november klockan 19.00 påbörjades arbeten på den aktuella delen av väg 40 i östergående riktning, det vill säga i riktning mot Borås. På grund av vägens skick och det arbete som krävs för att kvalitetssäkra vägen är sedan dess endast ett körfält av två öppet dagtid klockan 05.30-19.30.

Risk för stenskott och nedsatt hastighet till 70 km/h gäller på den aktuella sträckan.

Från och med måndagen den 11 november är väg 40 i östergående riktning dessutom avstängd kvälls- och nattetid klockan 19.30-05.30. Avstängningen gäller från Grönkullenmotet till Viaredsmotet, och under denna tid leds trafiken om via gamla riksväg 40 från nämnda Grönkullenmotet till Viaredsmotet.

Förutsatt att inget oväntat inträffar öppnar man upp det andra körfältet dagtid i denna riktning den 20 november. Arbetena och omledningen nattetid väntas dock fortsätta ytterligare någon vecka.

Uppdatering 22 november: denna etapp är nu avslutad, dock med nedsänkt hastighet till 90 km/h under en tid framöver. 

Etapp 2: riktning mot Göteborg
Från och med måndagen den 11 november sker arbete på den aktuella sträckan av väg 40 även i västergående riktning, det vill säga i riktning mot Göteborg. Arbetet sker kvälls- och nattetid klockan 19.30-05.30 och väntas pågå fram till slutet av november.

Kvälls- och nattetid är väg 40 därför avstängd i västergående riktning från Viaredsmotet till Grönkullenmotet. Omledning sker återigen via gamla riksväg 40.

Dagtid (klockan 05.30 till 20.00) är väg 40 alltså öppen i riktning mot Göteborg. Notera dock att nedsatt hastighet till 90 km/h gäller på den aktuella arbetssträckan.

Notera också att du som kommer körande från Borås-hållet och ska till Landvetter flygplats under den tid som arbetet i riktning mot Göteborg pågår bör lägga på lite extra restid – framförallt då kvälls- och nattetid.

Uppdatering 22 november: denna etapp väntas bli färdig onsdagen den 27 november. Fram tills dess gäller ovan nämnda avstängningar/omledningar.

Läs också