Direkt till innehåll

Kvälls- och nattarbeten längs Götaleden

Under ett antal kvällar och nätter i april ska asfaltering utföras längs E45 mellan Falutorget och Lilla Bommen. Håll utkik i Trafiken.nu-appen så att du kan planera din resa.

Asfalteringsarbetena ska bland annat utföras på Kämpebron (vid Stationsmotet) och på vissa på- och avfarter till/från E45.

Följande kvällar och nätter kommer arbetena att utföras:

– 12-13 april
– 14-15 april
– 15-16 april
– 19-20 april
– 20-21 april (preliminärt)
– 21-22 april (preliminärt)

Vid varje tillfälle sker arbetena mellan klockan 19.00 och 05.00, och det är olika påverkan på trafiken varje natt. Vid vissa kvällar/nätter påverkas inte trafiken alls, vid andra tillfällen kan vissa på-/avfarter vara periodvis stängda.

Säkrast är därför att du som exempelvis ska hämta eller lämna någon på Centralstationens korttidsparkering vid ovan nämnda tillfällen kollar i Trafiken.nu-appen och ser vad gäller för just din resa.

Vid otjänligt väder kan ovan nämnda tider komma att ändras.

Du som brukar köra på E45 bör också känna till att E45 Götaleden västerut, mellan Falutorgsmotet och Stationsmotet, är avstängd 23-26 april. Omledning sker då via Gullbergsstrand. Även vid detta tillfälle ska beläggningsarbeten utföras. Mer information om detta finns i artikeln “E45 i ena riktningen stängs tillfälligt“.

Läs också