Direkt till innehåll

Arbetet på Karl Johansgatan fortsätter

Den 10 februari fortsätter arbetet med att förvandla Karl Johansgatan till en cykelfartsgata. Räkna med begränsad framkomlighet.

Byggnationen på Karl Johansgatan mellan Såggatan och Kustgatan sker i två olika etapper, där den första etappen redan är klar. Nu är det alltså dags för den andra etappen, som väntas bli klar i augusti 2020.

Arbetena sker vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00. Under arbetsperioden kommer trafiken alltid fram, men ibland leds trafiken förbi arbetsområdet. Följ skyltning på plats.

Klicka för större karta:

karta_karl-johansgatan_liten_fix.jpg

Detta är en cykelfartsgata
En cykelfartsgata är utformad så att cyklister cyklar mitt i gatan och på så sätt bestämmer hastigheten för övrig trafik. Detta får man till genom att de yttre delarna förses med en stenbeläggning som är olämplig att cykla på, se bild ovan.

Cykelfartsgator byggs där det inte finns plats för separata cykelbanor och där det också finns extra många fotgängare.

Tidigare artikel: Nu ska Karl Johansgatan bli cykelfartsgata

Läs också