Direkt till innehåll

Biltrafik vid Järntorget leds om

1 / 3

Från den 21 juni till den 2 juli stängs biltrafiken österut mot Nya Allén vid Järntorget. Omledning sker via orange vägvisning.

Byggnationen av Masthuggskajen pågår för fullt och under cirka ett halvår ska ledningsarbeten utföras på Järnvågsgatan vid Järntorget. Detta innebär begränsad framkomlighet och omledningar i perioder – främst för biltrafiken i området.

Orange vägvisning gäller

Arbetet utförs i olika etapper, där den första startar den 21 juni och pågår till den 2 juli. Under den här perioden stängs biltrafiken österut mot Nya Allén vid Järntorget.

Alltså – varken bilister från Linnégatan eller Järnvågsgatan kommer att kunna svänga in på Nya Allén vid Järntorget. Trafiken leds istället om via Emigrantvägen, Heurlins Plats och vidare på Pusterviksgatan (se karta nedan). Följ orange vägvisning.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar vilken sträcka på Nya Allén som är avstängd, plus omledningsväg för trafiken från Linnégatan och Järnvågsgatan.

Därmed finns en ökad risk för köer som i sin tur leder till längre restider. Försök därför att endast köra här om du har området som målpunkt. Till exempel kan du som kommer från Linnégatan och ska ned i Götatunneln österut köra via Prinsgatan och Värmlandsgatan. Även här gäller orange vägvisning.

Försök även att gå eller cykla i så hög utsträckning som möjligt – självklart gäller detta endast dig som har möjlighet.

Ändrade hållplatslägen

När det gäller kollektivtrafiken får vissa busslinjer ändrade hållplatslägen vid Järntorget. På grund av den begränsade framkomligheten i området kan det också bli förseningar, särskilt i rusningstid. Ta alltid för vana att söka din resa i appen Västtrafik To Go.

Gångtrafiken vid Järntorget påverkas genom att två av övergångsställena stängs – istället hänvisas gående till övergångsställen strax intill. Cykelbanan i Allén hålls öppen under hela perioden.

Arbetena fortsätter

Efter den 2 juli tar arbetet sommaruppehåll och återupptas måndagen den 2 augusti. Då gäller ungefär samma trafiklösning som under den första etappen, men med smärre förändringar. Mer information kommer när det närmar sig.

Orsaken är ledningsarbeten för bygget av Masthuggskajen.

Göteborgs Stads information om Masthuggskajen.

Läs också