Direkt till innehåll

Emigrantvägen enkelriktas vid Stenaterminalen

Arbetet vid Masthuggskajen är i full gång och mellan den 28 februari och 4 mars utförs ett arbete på Emigrantvägen som påverkar trafiken till Stenaterminalen.

Arbetet vid Masthuggskajen är i full gång och mellan den 28 februari och 4 mars utförs ett arbete på Emigrantvägen som påverkar trafiken till Stenaterminalen.

Den 28 februari – 4 mars stängs Emigrantvägen för västergående trafik i höjd med Järntorgsmotet. Trafik i riktning mot Stenaterminalen leds om via E45 – följ orange skyltning.

Arbetet vid Masthuggskajen är i full gång och mellan den 28 februari och 4 mars utförs ett arbete på Emigrantvägen som påverkar trafiken.

Emigrantvägen kommer att enkelriktas förbi arbetsområdet mellan Järnvågsgatan och Stenaterminalen. Det innebär att västergående trafik – som kör från centrum i riktning mot Stenaterminalen – kommer att ledas om vid Järntorgsmotet, och vidare på E45 fram till Fiskhamnsmotet. Följ orange skyltning på plats!

Gång- och cykeltrafik leds om runt arbetsområdet via en befintlig gång- och cykelväg.

Göteborgs Stads info om byggnationen av Masthuggskajen.

Klicka på kartan för större bild:

Läs också