Direkt till innehåll

Bullerskärmar byggs på Västerleden

Den 17 juni väntas arbeten starta på Västerleden mellan Fiskebäcksmotet och Frölundamotet. Dessa innebär flera trafikförändringar.

Det som händer är att bullerskärmar ska byggas på Västerleden mellan Fiskebäcksmotet och Frölundamotet, förbi Tynneredsmotet. Arbetet beräknas pågå fram till december 2019.

Flera förändringar
Under arbetsperioden försvinner busskörfältet på sträckan Fiskebäcksmotet-Tynneredsmotet, vilket gör att bussarna hänvisas till additionskörfältet. På sträckan Tynneredsmotet-Frölundamotet försvinner additionskörfälten. Dessa förändringar gör att det blir trängre på Västerleden, vilket ökar risken för köbildning.

I samband med arbetet förekommer periodvis byggtrafik på Topasgatan i Västra Frölunda, så tänk på att trafikflödet ibland kan vara högre än vanligt där.

Arbetet utförs inte på hela sträckan samtidigt, utan skärmarna byggs i etapper. Var uppmärksam och följ skyltning på plats.

Ytterligare arbeten i sommar
Värt att notera är att ytterligare arbeten på och kring Västerleden startar den 17 juni, som i korthet innebär att två körfält på Västerleden stängs av i tre etapper. Dessa arbeten planeras att pågå till och med den 18 augusti, se artikel nedan.

Trängre på Västerleden

Läs också