Direkt till innehåll

Central del av Götaleden stängs

Helgen 23-25 november är E45 österut, mellan Lilla Bommen och Stationsmotet, stängd. Trafiken leds om och det är stor risk för köer i Götatunneln och Centralenområdet.

Avstängningen gäller mellan natten till lördag den 23 november och natten till måndag den 25 november.

Omledning via Centralenområdet
Under arbetsperioden leds fordonstrafiken på E45 i riktning mot Lilla Bommen om via Centralenområdet. Detta innebär en stor risk för köer – längst köer väntas uppstå i Götatunneln, på Götaälvbron, Västra Sjöfarten, Norra Sjöfarten, Gullbergsvassgatan och Falutorgslänken.

Samtidigt pågår avstängningen av den så kallade Bananbron över E45 vid Södra Sjöfarten, vilket medför ökad trafik i rondellen norr om Centralstationen. Detta i sin tur riskerar att skapa ytterligare köer i Centralenområdet.

Tidigare artikel: “Bananbron” vid Lilla Bommen stängs

Trafik i motsatt riktning berörs
Observera att även trafiken i motsatt riktning, mellan Stationsmotet och Lilla Bommen, påverkas genom att ett av två körfält stängs. Detta innebär alltså att trafiken får samsas i ett körfält på den aktuella sträckan. Syftet är att garantera säkerheten för arbetarna.

Stor risk för köer
Erfarenheter från tidigare avstängningar av E45, mellan Lilla Bommen och Stationsmotet, visar på stora risker för köer i Centralenområdet och genom hela Götatunneln. Vid flera tillfällen har Götatunneln fått stängas av i riktning mot Lilla Bommen av säkerhetsskäl.

Om långa köer bildas i Götatunneln även kommande helg kommer tunneln att stängas av. Detta kan vara bra att ha i åtanke när du planerar din resa för helgen den 23-25 november, särskilt under lördagen då trafiken är som mest intensiv. Om du inte har Centralstationen som destination rekommenderas du att köra via Älvsborgsbron eller E6 i stället för E45, eller undvika bilen i området och välja alternativa färdsätt.

Måste du ta dig till Centralstationen under arbetsperioden får du räkna med avsevärt längre restid och köer i Götatunneln och Centralenområdet. Håll dig uppdaterad på det aktuella trafikläget via Trafiken.nu-appen eller webbsajten Trafiken.nu.

Så här sker omledningen i detalj:
Trafiken som kommer körande i Götatunneln från Järntorget och ska fortsätta mot E45/E6 Syd/E20 leds om via Södra Sjöfarten, Bergslagsgatan och Gullbergsvassgatan.

Du som ska mot E6 Syd/E20 hänvisas till den nya direktpåfarten från Gullbergsvass.

Du som ska mot E45 österut kör via Falutorgslänken och korsningen i Falutorget.

Klicka för större karta:

karta e45_gotaleden_stangs_tva_helger_liten_fix.jpg

Fordonstrafiken från Gullbergsstrandsområdet kommer precis som tidigare att kunna köra ut på E45 i båda riktningar från Stationsmotet.

Orsaken till avstängningen är att projekt E45 Lilla Bommen – Marieholm ska utföra kontrollmätningar av befintliga konstruktioner i byggområdet.

Läs också