Direkt till innehåll

Centralenområdet förändras – igen

Under våren blir det återigen nya körvägar bakom Centralen. Vi förklarar vad som är på gång.

Området norr om Centralstationen i Göteborg – det så kallade Centralenområdet – är en plats där mycket händer samtidigt på en relativt liten yta. Förutom att Hisingsbron och Västlänken byggs så pågår nedsänkningen av E45 samt byggnationen av Gullbergstunneln – plus att den så kallade Platinan byggs.

Det gör att vägarna bakom Centralen förändras med jämna mellanrum. Följande är på gång framöver:

Stadstjänarerondellen byggs om
Från och med den 1 mars börjar Stadstjänarerondellen norr om Centralen att byggas om. Orsaken är att arbetsområdet för Västlänken ska utökas. Den nya Stadstjänarerondellen ska vara klar den 1 april och under tiden kommer endast mindre påverkan att märkas i trafiken – även om arbetena garanterat kommer att synas.

Under mars månad flyttas vägen från Södra Sjöfarten mot Nils Ericsonsgatan och Nordstans parkeringshus, något som beror på byggnationen av Hisingsbron. Enkelt uttryckt blir det en liten omväg för dig som kommer från Södra Sjöfarten och ska till nämnda destinationer (se kartan nedan).

Vägen till Centralens parkering flyttas
Den 1 april – samtidigt som nya Stadstjänarerondellen öppnar – ändras också in- och utfarten till Centralstationens korttidsparkering. Dagens in- och utfart stängs och istället får du som ska till eller från korttidsparkeringen köra via den så kallade Falutorgslänken och Kruthusgatan. Denna väg ändras en aning från och med juni, men på kartan nedan visas vad som inledningsvis gäller.

Även för gående och cyklister blir det förändringar i vår. I mitten av april stängs den väg som idag gäller mellan Centralen och Stadstjänarerondellen, och istället öppnar en ny, något längre, gång- och cykelbana runt Västlänkens arbetsområde som vid det laget har utökats. Här ber vi att få återkomma med mer information och en tydlig karta längre fram.

Datum kan ändras
Notera att ovanstående datum kan komma att ändras. Vi återkommer med mer exakt information vad gäller datum längre fram.

På kartan nedan visar vi den nya vägen till/från Centralens korttidsparkering samt den nya vägen från Södra Sjöfarten till Nils Ericsonsgatan och Nordstans p-hus. Vi återkommer med kartor för övriga förändringar gällande vägar samt gång- och cykelbanor.

Läs också