Direkt till innehåll

Nils Ericsonsgatan stängs i fyra månader

Från måndagen den 8 februari till den 1 juni är Nils Ericsonsgatan stängd för genomfartstrafik. Avstängningen innebär stora förändringar för biltrafiken i området.

Avstängningen gäller i bägge riktningar och pågår alltså från och med den 8 februari till den 1 juni, det vill säga i knappt fyra månader.*

Orsaken till avstängningen är att ledningsarbeten ska utföras för Västlänken.

Av kartan nedan framgår var på Nils Ericsonsgatan som avstängningen sker:
Kartan visar var Nils Ericsonsgatan stängs för genomfartstrafik februari-juni.

Ingen genomfart möjlig
Följande gäller vid avstängningen:

Det kommer inte vara möjligt att köra norrifrån (från Lilla Bommen-hållet) och vidare på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Åkareplatsen.

Det kommer inte vara möjligt att köra söderifrån (från Åkareplatsen-hållet) och fortsätta vidare på Nils Ericsonsgatan mot Nordstans parkeringhus.

Nordstans p-hus nås endast norrifrån 
Vidare gäller detta:

Det kommer endast att vara möjligt att nå Nordstans parkeringshus norrifrån (från Lilla Bommen-hållet).

Det kommer endast att vara möjligt att nå området kring Scandic Europa och Hotel Eggers söderifrån (från Åkareplatsen-hållet).

Risk för långa omvägar 
Tänk på att det är risk för långa omvägar om du missar den pågående avstängningen!

Följande gäller:

Om du kommer norrifrån och tror att du kan köra som vanligt mot Åkareplatsen tvingas du vända inne på Spannmålsgatan och köra runt en längre omväg, till exempel via Gullbergsmotet, E6 och Friggagatan.

Om du kommer söderifrån och tror att du kan köra som vanligt mot Nordstans parkeringshus måste du svänga vänster vid Hotel Eggers och även här köra runt en längre omväg, till exempel via Drottninggatan, Ullevigatan och vidare bort mot E6 och Gullbergsmotet.

Cykelbanan kan flyttas 
Gående och cyklister påverkas inte av Nils Ericsonsgatans avstängning, förutom att cykelbanan längs Nordstan under vissa perioder kan komma att flyttas i sidled.

OBS: notera att Nils Ericonsgatan norrut mot Götaälvbron och vidare mot Hisingen kommer att vara fortsatt stängd för bilister även efter att denna avstängning har upphört.  

Mer information om Västlänkens deletapp Centralen, som utför arbetena som tillfälligt stänger Nils Ericsonsgatan, hittar du här.

Läs också