Direkt till innehåll

Detta blir Götatunnelns nya slutdatum

20 augusti – det är det nya slutdatumet för Götatunnelns dubbelriktning. Trafiken återgår då till det normala.

Förstärkningsarbetet i Götatunneln pågår för fullt och trafiken i tunneln är dubbelriktad med ett körfält öppet i varje riktning. Nu står det klart att dubbelriktningen avslutas den 20 augusti – alltså inte den 29 juli som tidigare meddelats.

Orsaken till det ändrade slutdatumet är att bullrande arbeten endast får utföras dagtid och inte dygnet runt som Trafikverket hade ansökt om och ursprungligen planerat efter. Konsekvensen blir att förstärkningsarbetet i Götatunneln förlängs och trafiken i tunneln förblir dubbelriktad under en längre tid än planerat.

Detta har hänt:

– I december förra året avslog länsstyrelsen i Västra Götaland Trafikverkets ansökan om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt. Beslutet överklagades av Trafikverket.

– I januari i år godkände Mark- och miljödomstolen Trafikverkets överklagan, som kunde börja planera för arbeten dygnet runt.

– Detta beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som har valt att pröva målen. Till dess att beslut är taget i frågan gäller länsstyrelsens beslut att bullrande arbeten endast får utföras dagtid.

Trafikverkets info om Västlänkens deletapp Kvarnberget.

Läs också