Direkt till innehåll

Då avslutas Götatunnelns dubbelriktning

Nu står det klart att Götatunnelns dubbelriktning avslutas den 29 juli. Trafiken återgår då till det normala.

Sedan slutet av december förra året är trafiken i Götatunneln dubbelriktad med ett körfält öppet i varje riktning. Orsaken är förstärkningsarbeten inför bygget av Västlänken.

Enligt de första planerna skulle förstärkningsarbetet blivit klart den 4 juni, men på grund av att man hittills bara har kunnat arbeta dagtid ändras sluttiden till den 29 juli.

Orsaken till att arbetet endast har kunnat bedrivas dagtid är att länsstyrelsen i Västra Götaland i december förra året avslog Trafikverkets ansökan om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt. Beslutet överklagades av Trafikverket och i januari i år godkände Mark- och miljödomstolen överklagandet och arbetet kan fortsättningsvis bedrivas dygnet runt.

Trafikverkets information om Västlänkens deletapp Kvarnberget.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om Götatunnelns dubbelriktning. 

Läs också