Direkt till innehåll

E6 vid Stenungsund öppnar i sommar

I sommar ska E6 vid Stenungsund öppna för genomfartstrafik, vilket är tidigare än beräknat. "Vi ligger bra till med arbetet", säger Daniel Svensson, projektchef på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Sedan skredet i september förra året har E6 vid Stenungsund varit avstängd för trafik och omledning sker via E45 och väg 44. Tidigare i år gjorde Trafikverket bedömningen att vägen skulle kunna öppna för trafik innan årsskiftet och som tidigast i höst. Men nu kommer nya besked – trafiken kommer att släppas på redan i sommar.

– Vi ligger bra till med arbetet och nu när grundläggningen ute i skredområdet börjar bli klar kan vi därför revidera vår tidplan, säger projektchef Daniel Svensson i ett pressmeddelande.

Omledningsvägar gäller tills vidare

Sedan skredet inträffade har trafiken letts om och det har varit hög belastning på väg 650 och E45.

– Genom att vi släpper på trafik på motorvägen redan i sommar kan vi tidigare än beräknat styra tillbaka de stora trafikflödena till motorvägen, avslutar Daniel Svensson.

Men tänk på att de utpekade omledningsvägarna, främst E45 och väg 44, fortsätter att gälla fram tills att E6 öppnar. Det är viktigt att följa den här rekommendationen, både för trafiksäkerheten och framkomligheten. E45 är en större väg med högre standard, där stora delar är mittseparerad och har viltstängsel.

 Vägen klar vid årsskiftet

Även om E6 öppnar för genomfart återstår en del arbeten som ska göras under hösten, bland annat ska sidoområden och ramper färdigställas. Vägen i sin helhet kommer att vara klar till årsskiftet 2024-2025 och under nästa år planeras de avslutande asfalteringsarbetena.

 

Mer information:

Detta gäller i trafiken efter skredet på E6

Läs också