Direkt till innehåll

Detta gäller i trafiken efter skredet på E6

1 / 6

Den 23 september 2023 inträffade ett skred på E6 vid Stenungsund och sedan dess får trafiken ta andra vägar. Här ger vi dig svar på frågor om trafik och framkomlighet efter skredet.

Natten till lördagen den 23 september 2023 rasade stora delar av vägbanan på E6 vid Stenungsundsmotet i ett jordskred. Sedan dess är E6 avstängd mellan Stora Högamotet och Lyckornamotet och trafiken leds om via E45 och väg 44.

Återuppbyggnaden färdig

E6 vid Stenungsund är nu färdigbyggd och morgonen den 5 juli öppnar vägen för trafik igen. Det gäller även de av- och påfarter som påverkats av skredet. Undantaget gäller den kommunala vägen, Ucklumsvägen, som fortsatt kommer vara avstängd för trafik.

Men innan trafiken kan släppas på behöver E6 stängas helt mellan Stora Högamotet och Stenungsundsmotet. Detta sker från den 4 juli klockan 19.00 till den 5 juli klockan 06.00. Under tiden hänvisas trafiken till väg 170, 770 och 160 och trafikanter bör räkna med att det kan uppstå köer.

 

Här nedan hittar du svar på frågor om trafik och framkomlighet efter skredet.

Innan skredet inträffade körde 20 000 fordon på E6 varje dygn – nu får dessa ta en annan väg. Alltså är det många trafikanters resväg och restid som påverkas av händelsen. Även resenärer i kollektivtrafiken berörs genom indragna hållplatser, ändrade körvägar och förseningar.

Vad har hänt?

Natten till lördagen den 23 september 2023 rasade stora delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet i ett jordskred.

Hur påverkas trafiken?

Trafiken på E6 är avstängd mellan Stora Högamotet och Lyckornamotet i båda riktningar. Trafiken leds om via E45 och väg 44.

Trafikverkets karta som visar omledningen via E45 och väg 44.

Karta som visar hur trafiken leds om via E45 och väg 44.

 

Trafikanter får räkna med längre omledning och ökade restider. Bilister håller koll på köer och annan trafikinformation i realtid i Trafiken.nu-appen.

Även kollektivtrafiken behöver ta andra vägar. För att undvika förseningar har linje 841 delats upp i två delar och flera linjer har fått förändrad tidtabell. Detta infördes den 30 oktober 2023 och gäller tills vidare. Resenärer uppmanas att alltid söka sin resa i appen Västtrafik To Go, då indragna hållplatser och förseningar kan förekomma på resan.

Stenungsundsmotet är öppet för dubbelriktad trafik för tung trafik och farligt gods som ska till industrier i Stenungsund. Detta avlastar trafiken genom Stenungsunds centrum och underlättar för trafikanter som kör genom Stora Högamotet.

Varför sker omledning via E45 och väg 44?

Eftersom trafiken behöver ta andra vägar en längre period tills E6 är återställd behöver trafiken ledas om på ett så trafiksäkert sätt som möjligt på stora vägar. Därför är E45 och väg 44 utsedda som rekommenderade omledningsvägar.

Trafiken har ökat på E45 och väg 44
– hur har det påverkat restiderna?

”Vi kan se att det är mest trafik på morgonen mellan klockan 06.00 och 08.00 på sträckan Torp-Gullbergsmotet söderut. Då ökar restiden i genomsnitt med cirka 5 minuter. På eftermiddagen har vi som mest trafik norrut på samma sträcka klockan 15.30-18.00. Då är det i genomsnitt upp till 7 minuter längre restid”, säger Johanna Caspersson, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Restiderna är ett genomsnitt och framtagna i februari 2024.

Vad är viktigt att tänka på som trafikant?

Att man väljer de utpekade omledningsvägarna E45 och väg 44. Det är viktigt för trafiksäkerheten och framkomligheten för både persontrafik och godstransporter. E45 är en större väg med större standard, där stora delar är mittseparerad och har viltstängsel. Något som är en stor fördel, särskilt under hösten och vintern då väglaget stundtals kan vara besvärligt.

Det är också viktigt att ta det lugnt och visa hänsyn till sina medtrafikanter.

Vad har gjorts för att underlätta framkomligheten?

Trafikverket har dubbelriktat Stenungsundsmotet till en av- och påfartsramp för att förbättra trafikflödet och framkomligheten för tung trafik och farligt gods som ska till industrier i Stenungsund. Detta avlastar trafiken genom Stenungsunds centrum och underlättar för trafikanter som kör genom Stora Högamotet.

Trafikverket har breddat den norrgående avfartsrampen från E6 vid Stora Högamotet strax innan rondellen vid Spekeröd. Detta innebär i praktiken att trafiken mot Stenungsund och Stora Höga har fått ett förlängt körfält, vilket ger en bättre framkomlighet. Dessutom har trimningsåtgärder gjorts för att öka framkomligheten i de två rondellerna i motet.

Trafikverket har även lagt ny asfalt på väg 650 mellan Spekeröd och Lyckorna för att höja standarden på vägen.

Hur jobbar man framåt för att
trafiken ska flyta så bra som möjligt?

Trafikverket arbetar hela tiden med att se över trafiksituationen. Det handlar om skyltar för hänvisning, trafiksäkerhetsåtgärder samt övervakning av trafiken med kameror och mätpunkter för att på bästa sätt kunna följa trafikläget och kunna mäta trafikflödet.

Trafikverket fortsätter att kontinuerligt följa trafiken och utreda åtgärder för ett säkert och framkomligt omledningsvägnät.

Vad görs för att höja trafiksäkerheten
på väg 650, E45 och väg 44?

Stenungsunds kommun, Trafikverket, Västtrafik och Polisen har en löpande dialog om hur man tillsammans kan hantera situationen på bästa sätt.

Trafikverket har tillsatt en grupp som ser över trafiksäkerheten utmed väg 650 – i synnerhet runt skolorna och förskolan. Utpekade bärgare och vägassistans är på plats på väg 650 för att det ska gå snabbt att åtgärda stopp och störningar i trafiken. Dessutom har ny asfalt lagts på väg 650 för att höja standarden på vägen.

Polisen har etablerat mobila fartkameror längs med omledningsvägarna.

När kan vägen vara klar?

Att återställa E6 har högsta prioritet och Trafikverket har sedan skredet inträffade arbetat intensivt med återuppbyggnadsarbetet och lösningar för omledningsvägarna.

Trafikverket har efter omfattande geotekniska undersökningar kommit fram till en lämplig metod för att bygga upp E6 efter skredet. De utmanande förhållandena gör att tidsaspekten är svårbedömd och Trafikverket arbetar för att kunna öppna E6 för trafik igen någon gång mellan tidig höst och årsskiftet 2024/2025.

Var kan jag hitta mer information?

Stenungsunds kommuns hemsida där de samlar information kring händelsen och hur kommunen jobbar.

Trafikverkets hemsida där de informerar löpande om omledning av trafik och planering av återuppbyggnaden av E6.

Västtrafiks information om förändringar i kollektivtrafiken efter skredet.

Artikel: Fler åtgärder för bättre trafikflöde i Stora Högamotet

Artikel: Så ser det ut i trafiken efter skredet.

Artikel: Förbättrad framkomlighet vid Stora Högamotet.

Artikel: Bättre framkomlighet i Stenungsundsmotet.

Artikel: Trafikverkets nya råd till E6-trafiken: “Välj E45”.

Texten uppdateras.

 

Kolla in vår film för att se vad som gäller i trafiken efter skredet på E6.

Läs också