Direkt till innehåll

Här är de största trafikförändringarna i vår

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborgstrafiken i vår? Kolla då in vår lista!

Under våren fortsätter flera infrastrukturprojekt att påverka Göteborgstrafiken – samtidigt som andra stora byggnationer blir klara, vilket öppnar upp för nya möjligheter i trafiken.

Vill du veta vilka dessa är? Kolla då in vår lista, som är en sammanställning över de största trafikhändelserna i vår. Tänk på att uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

Mars:

Gullbergstunneln

– Den 15-18 mars öppnar den nya Gullbergstunneln längs E45 Götaleden mellan Falutorget och Lilla Bommen. Detta innebär en klar förbättring för trafiken längs Götaleden och i närområdet även om tunnelns kapacitet ännu inte kan användas till fullo på grund av Götatunnelns dubbelriktning som pågår till den 20 augusti.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var nya Gullbergstunneln går längs E45 Götaleden.

April:

Olskroken planskildhet (tågtrafik)

– Den 6 april-18 juli är all tågtrafik mellan Gamlestaden och Göteborg inställd. Därefter, från den 18 juli-10 oktober, är det endast tågen mellan Göteborg och Älvängen (Alependeln) som vänder i Gamlestaden. Resenärer hänvisas till ordinarie spårvagns- och busstrafik på sträckan, vilket medför ett extra byte och förändrad restid beroende på vart du ska. Orsaken till avstängningen är markarbeten för Olskroken planskildhet.

Älvsborgsbron

– Den 16 april inleds underhållsarbeten på Älvsborgsbron som påverkar fordonstrafiken. Dels stängs ett körfält i varje riktning på bron, dels stängs påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet för bilar.

Detta innebär att arbetet på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt, vilket kommer att resultera i ännu större trafikpåverkan.

Sedan tidigare är gång- och cykelbanan närmast staden stängd. Istället är gång- och cykelbanan på ”havssidan” dubbelriktad, vilket gäller fram till oktober 2021.

Klicka på kartan för större bild:

Karta visar Älvsborgsbron och vilka påfarter som stängs i samband med underhållsarbetet.

Maj:

Hisingsbron

– Den 9 maj öppnar Hisingsbron för buss-, bil-, gång- och cykeltrafik. Spårvagnarna börjar trafikera bron efter sommaren – detta beror på att spårvagnsspåren ska kopplas om plus att brons kollektivtrafikramper ska byggas färdigt.

Här hittar du mer information om ovanstående händelser och sommarens trafikhändelser.

Läs också