Direkt till innehåll

Hastigheten sänks på vissa statliga vägar

För att öka trafiksäkerheten sänker Trafikverket hastigheten på 111 mil statlig väg. Kolla in vilka vägar i Västra Götaland som berörs.

Trafikverket har arbetat med att justera hastigheten på statliga vägar sedan 2008. På vissa vägar sänks hastigheten, på andra vägar höjs den. Arbetet pågår fram till 2025, och i höst skyltas 120 mil statlig väg om.

Från 90 till 80 km/h
Dels handlar det om 111 mil statlig väg där hastigheten sänks från 90 till 80 km/h, dels handlar det om 9 mil där hastigheten höjs från 90 till 100 km/h.

De vägar som får lägre hastighetsgräns är vägar utan mittseparering, och de vägar där hastigheten höjs är sådana sträckor som byggs om till mötesseparerad väg.

Säkrare med sänkt hastighet
Syftet med att sänka hastigheten från 90 till 80 km/h är att öka trafiksäkerheten. Enligt Trafikverket är 80 km/tim den maxhastighet där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.

Fram till år 2025 kommer totalt cirka 425 mil statlig väg att få lägre hastighet, samtidigt som cirka 120 mil statlig väg ska få höjd hastighetsgräns.

Marginell tidsförlust
Enligt Trafikverket påverkas restiden bara marginellt av att hastigheten sänks från 90 till 80 km/h. Beräkningar visar att man bara förlorar maximalt 50 sekunder per mil om man kör i 80 istället för 90 km/h.

Samtidigt uppges att risken att omkomma minskar med 40 procent om du kolliderar i 80 km/timmen jämfört med en kollision i 90 km/timmen.

Klicka här för att läsa mer om Trafikverkets arbete med att ändra hastighetsgränserna.

Klicka här för att se vilka vägar i Västra Götaland som får ändrade hastighetsgränser.

Läs också