Direkt till innehåll

Hisingsleden stängs helt inför trafikomläggning

Helgen den 24-26 februari stängs delar av Hisingsleden för att kunna lägga om trafiken inför nästa trafikskede. Räkna med köer i korsningen Björlandavägen-Hisingsleden.

Flera byggnationer pågår längs Hisingsleden mellan Vädermotet och Björlandavägen för att öka framkomligheten och säkerheten på sträckan. Dels breddar man vägen, dels bygger man tre planskilda trafikplatser: Volvomotet, Kålseredsmotet och Björlandamotet. Nu går arbetet med Björlandamotet in i en ny fas och därför måste trafiken läggas om på nytt i korsningen Björlandavägen-Hisingsleden.

Omledning via Sörredsvägen

Inför trafikomläggningen stängs Hisingsleden helt mellan Björlandavägen och Assar Gabrielssons väg från fredagen den 24 februari klockan 21.00 till måndagen den 27 februari klockan 04.00. Under den här tiden leds trafiken om via Sörredsvägen och Assar Gabrielssons väg, se karta. Tänk dock på att det går lika bra att köra via väg 155 och Sörredsmotet.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att Hisingsleden stängs mellan Björlandavägen och Assar Gabrielssons väg. Omledningsvägen via Sörredsvägen är utmarkerad.

 

Räkna med köer, framförallt i korsningen Björlandavägen-Hisingsleden. Ett tips är att hålla dig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.

Busslinjerna som vanligtvis trafikerar den aktuella sträckan på Hisingsleden leds om via Sörredsvägen. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för att se den exakta körvägen.

Ny trafiklösning i Björlandamotet

Från den 27 februari klockan 04.00 – då trafikomläggningen är klar – gäller nya körvägar genom två rondeller i korsningen Björlandavägen-Hisingsleden (Björlandamotet). Som vanligt är det viktigt att följa skyltning på plats för att hamna rätt.

Redan i dag är det ansträngt i Björlandamotet med köer på Hisingsleden och Björlandavägen, framförallt på eftermiddagarna. Så väntas det även bli med den nya trafiklösningen med två rondeller.

För att underlätta trafiksituationen i korsningen är det viktigt att du som kör från Sörredsvägen och ska till Hisingsleden norrut väljer Kålseredsmotet, som delvis öppnar den 27 februari. Mer information om vad öppnandet av Kålseredsmotet innebär hittar du i länken nedan.

Artikel: Nu öppnar delar av Kålseredsmotet längs Hisingsleden.

När det gäller busstrafiken som trafikerar Björlandamotet, så kör den som vanligt efter trafikomläggningen. Resenärer får dock stundtals räkna med förseningar, precis som idag. Därför är det viktigt att du alltid håller dig uppdaterad om din resa i appen Västtrafik To Go.

Gång- och cykeltrafiken som passerar korsningen längs Björlandavägen kommer fram ungefär som idag men får en något kortare väg.

Trafiklösningen med två rondeller ligger kvar till sensommaren 2023, då trafiken läggs tillbaka till en permanent rondell samt av- och påfarter.

Trafikverkets information om arbetena längs Hisingsleden.

Läs också