Direkt till innehåll

Lisebergspremiär och vårfest påverkar trafiken

Lördagen den 27 april sker flera evenemang i områdena kring Korsvägen, som begränsar framkomligheten.

Tre olika evenemang sker i närheten av Korsvägen, som innebär fler människor i rörelse och begränsad framkomlighet.

Premiär på Liseberg
Liseberg har premiär den 27 april klockan 12:00 och har sedan öppet till 22:00. Samtidigt anordnas en vin- och delimässa i Svenska Mässan, vilket gör att extra mycket folk är i rörelse kring Liseberg och Korsvägen.

Dessutom får du räkna med fler resenärer på bussar och spårvagnar som går till närliggande hållplatser. Ha detta i åtanke om du planerar att befinna dig i området.

Läs mer om kollektivtrafiken på Västtrafiks hemsida

Våren firas in
I ett närliggande område, på Södra Vägen mellan Berzeliigatan och Olof Wijksgatan, firas våren in med foodtrucks, ansiktsmålning för barnen och mycket mer. Foodtrucks-bilarna kommer att stå mellan träden, så bussar och spårvagnar kommer fram som vanligt. Från den 3 april är Södra Vägen, mellan Berzeliigatan och Olof Wijksgatan, sedan tidigare tillfälligt stängd för fordonstrafik.

Då många besöker vårmarknaden kan cyklister få leda cykeln på den aktuella sträckan. Evenemanget är öppet för allmänheten klockan 11:00-17:00.

Läs också