Direkt till innehåll

Nu gäller samma vägar i fyra år

1 / 5

Från den 20 juli och fyra år framåt kommer du fram på samma sätt vid Korsvägen. Läs mer här!

Trafikanter vid Korsvägen har ständigt fått vänja sig vid nya färdvägar på grund av Västlänkens byggnation i området. Nu är det slut på det!

Från och med den 20 juli och fyra år framåt gäller samma trafiklösning – det är nu som stationen ska byggas i ett stort schakt tvärs över Korsvägen.

All trafik på tillfällig bro
Hur kommer du då fram vid Korsvägen under dessa år? Jo, alla trafikslag i nord-sydlig riktning kommer att gå över den tillfälliga betongbron, som har byggts över schaktet. För respektive trafikslag gäller ytterligare detaljer – vi startar med biltrafiken.

Eftersom Korsvägen har slutat att fungera som rondell, så kommer du inte att kunna köra åt alla håll.

– Dels kommer du inte att kunna nå Örgrytevägen från Skånegatan/Södra Vägen från city.

– Dels kommer du inte att kunna ta dig från Örgrytevägen till Södra Vägen i båda riktningar eller från Södra Vägen (Mölndalshållet) till Södra Vägen in mot city.

Du kommer däremot att kunna köra vänster in på Eklandagatan från Södra Vägen (Mölndalshållet).

Vi förstår om det kan kännas rörigt, men förhoppningsvis klarnar det hela med hjälp av kartan nedan.

Biltrafiken vid Korsvägen 2020-2024:

 

Gång- och cykeltrafik på östra sidan
För dig som går eller cyklar så kommer du att hänvisas till den östra sidan av Korsvägen, över den tillfälliga bron. Gångtrafikanter får även en helt ny gångbana längs schaktet på den västra sidan av bron, men det är i nuläget oklart när den kan öppna.

Gång- och cykeltrafiken vid Korsvägen 2020-2024:

 

Ändrade hållplatslägen och körvägar
När det gäller kollektivtrafiken så kommer alla spårvagnslinjer som tidigare trafikerat Korsvägen att gå som förut – några av dem har dock fått ändrade hållplatslägen. Dessutom är spårvagnshållplatsen Liseberg flyttad till ett nytt läge vid Liseberg Station. Dit har även vissa busslinjer flyttats permanent för att avlasta Korsvägen.

Mer information om kollektivtrafiken vid Korsvägen hittar du här.

Under hösten öppnas ett nytt tillfälligt resecentrum vid Korsvägen, som kommer att stå kvar i fyra-sex år. Resecentrumet kommer att finnas mitt på Korsvägen intill schaktet.

När stationsbygget är klart 2024 kommer den tillfälliga betongbron att rivas och spårvagnsspår och gator flyttas till sitt slutliga läge, som bestäms av Göteborgs Stad.

Läs mer om deletapp Korsvägen här.

Läs också