Direkt till innehåll

Ny väg till Centralens parkering

Från den 1 april gäller nya körvägar för dig som ska till och från parkeringen vid Centralstationen. Var därför ute i extra god tid!

Som du säkert redan har märkt sker det ständigt nya förändringar i området norr om Centralstationen i Göteborg – det så kallade Centralenområdet. Detta beror på att flera stora byggprojekt som Hisingsbron, Västlänken och nedsänkningen av E45 pågår samtidigt.

Lägg 1 april på minnet
Den 1 april är nästa datum att lägga på minnet för dig som brukar köra i området. Då flyttas nämligen vägen till och från parkeringen vid Centralstationen, som påverkar dig som ska hämta eller lämna någon vid tåget eller bussen.

Så tar du dig fram
Den nuvarande in- och utfarten till parkeringen vid Centralstationen, som ligger i anslutning till Bergslagsgatans rondell, stängs. Istället får du som ska till eller från parkeringen köra en annan väg via den så kallade Falutorgslänken och Kruthusgatan, se karta nedan. Detta innebär en omväg, oavsett vilken riktning du kommer ifrån. Därför är det extra viktigt att följa skyltning på plats och att vara ute i god tid om du ska hämta eller lämna någon vid tåget eller bussen.

Denna sträckning gäller fram till den 4 juni då trafiken hädanefter får köra via en ny väg mellan Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan (se den streckade linjen i kartan). Denna trafiklösning kvarstår i cirka två år.

Klicka för större karta:

centralen_2004_photoshop_KLAR_liten_fix.png

Ett alternativ för dig som kan tänka dig att gå en kort sträcka till tåget eller bussen är parkeringen som ligger längs Gullbergsvassgatan, strax intill Gokartcentralen. I Parkering Göteborgs app heter den Parkering Centralen och har platskod 4120.

Bergslagsgatans rondell har byggts om
En annan förändring som sker i Centralenområdet den 1 april är att Bergslagsgatans nya rondell, norr om Centralstationen, är klar. Rondellen har byggts om och blivit mer oval och mindre, vilket riskerar att begränsa framkomligheten i området ytterligare. Du kommer dock fortfarande att kunna köra in i och ut ur rondellen i alla riktningar som idag, med undantag för den nuvarande in- och utfarten till Centralstationens parkering, se krysset i kartan.

Om du som kör inte har målpunkt i Centralenområdet så bör du överväga att ta en annan väg. Om du har ett ärende i området så kan du med fördel gå, cykla eller åka kollektivt om möjlighet finns.

Orsaken till de båda förändringarna är att Västlänkens deletapp Centralen behöver utöka sitt arbetsområde för att fortsätta med tunnelschaktet.

Här är vår nyhet om hur gång och cykel påverkas i Centralenområdet.

Här är mer info om byggnationen av Västlänkens deletapp Centralen.

Under april månad ska ytterligare trafikförändringar ske i Centralenområdet, som främst påverkar bil- och gångtrafiken. Mer information om detta kommer när det närmar sig.

Läs också