Direkt till innehåll

Ombyggnad av cykelbanor längs Hjalmar Brantingsgatan

Den 2 januari startar byggnationen av en ny pendlingscykelbana i korsningen Hjalmar Brantingsgatan-Långströmsgatan, vilket påverkar trafiken.

Längs Hjalmar Brantingsgatan mellan Backaplan och Bräckemotet pågår just nu arbeten med att bygga en ny pendlingscykelbana. För cyklisterna innebär detta en bredare, rakare och jämnare sträckning, där gång- och cykeltrafiken separeras från varandra.

Begränsad framkomlighet

Arbetet sker i etapper och just nu håller man på att bredda cykelbanorna i korsningarna Hjalmar Brantingsgatan-Toredalsgatan och Hjalmar Brantingsgatan-Yrvädersgatan för att skapa säkrare passager.

Från den 2 januari och fram till den 24 mars är det dags att bygga om överfarterna i korsningen Hjalmar Brantingsgatan-Långströmsgatan. Ett arbete som påverkar trafiken dygnet runt och då främst biltrafiken i första skedet.

Under de tre första veckorna i januari stängs ett körfält på Hjalmar Brantingsgatan, i västergående riktning mot Biskopsgården, samt svängfilen mot Långströmsgatan. Det innebär en begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet för trafiken i korsningen. I senare skeden påverkar arbetet främst Långströmsgatan med begränsad framkomlighet. Var uppmärksam och följ skyltning på
plats.

Gång- och cykeltrafiken leds om

Gående och cyklister tar sig fram under byggtiden men kommer vid tillfällen att ledas om till gång- och cykelbanan på den motsatta sidan av korsningen. Följ orange skyltning på plats.

Klicka på bilden för större karta.

Karta som visar vilka korsningar längs Hjalmar Brantingsgatan som ska byggas om för säkrare cykelpassager.

Hela arbetet på dessa tre sträckor beräknas vara klart under våren 2023.

Läs mer om pendlingscykelbanor längs Hjalmar Brantingsgatan:

Trafik Göteborg – Cykelbanor ska byggas om i flera korsningar

Göteborgs Stad – Pendlingscykelstråk

 

Läs också