Direkt till innehåll

Omläggningen av E45 - tänk på detta

1 / 2

Den 10-13 december sker en stor trafikomläggning av E45 Götaleden mellan Lilla Bommen och Falutorget. Här är det viktigaste att tänka på.

Natten till den 10 december skedde en omläggning av E45 mellan Lilla Bommen och Falutorget – i riktning mot Järntorget – som periodvis har orsakat långa köer på flera håll. Under de två första dagarna var Gullbergs Strandgata och E20 från Partille mot centrum värst drabbat med betydligt längre restider än vanligt.

Så kör du till Centralen
En bidragande orsak till de långa köerna på Gullbergs Strandgata är sannolikt att många trafikanter ännu inte har lärt sig de nya färdvägarna – framförallt vägen till Göteborgs Central. Därför vill vi förtydliga hur du kör på E45 Götaleden i riktning västerut från Gullbergsmotet till Centralenområdet/Göteborgs Central, se karta nedan.

Detta gäller:
1. Kör på E45 Götaleden i riktning mot Järntorget.
2. Du kommer nu se att infarten vid Falutorget är stängd, men var bara lugn. Du kommer att kunna svänga av mot Centralen längre fram.
3. Fortsätt därför framåt på E45 tills du leds upp på avfartsrampen i höjd med Stationsmotet. Här svänger du vänster in mot Centralenområdet.
4. Du behöver alltså inte välja infarten mot Gullbergs Strandgata för att ta dig till Centralen.

Kartan visar hur du kör till Göteborgs Central (klicka för större karta):

E45_191211_indesign_tydligpiltillcentralen_PSD_KLAR_liten_fix.jpg

I översiktskartan nedan ser du att du kan köra från Kämpegatan mot E45 västerut i Stationsmotet.

E45_indesign_191211_klar_liten_fix.jpg

Glöm inte!
En viktig sak som kan vara bra att uppmärksamma är att du som kommer från Kämpegatan och ska ut på E45 i riktning mot Järntorget kan svänga höger i Stationsmotet.

En annan sak att tänka på är du även kan köra ut från Gullbergsstrandsområdet via utfarten från Marieholm, vid Lilla Marieholmsgatan.

Åtgärder sätts in
På grund av de långa köerna på Gullbergs Strandgata har projektet utfört eller ska utföra vissa åtgärder. Trafiksignalen vid Stationsmotet har trimmats så att fordonen ut från Kämpegatan får grönt ljus under en längre tid än tidigare. Dessutom ser man över skyltningen till Göteborgs Central längs E45 västerut.

I övrigt har projektet en löpande bevakning av trafikflödet i området och diskuterar utifrån det vilka eventuella åtgärder som kan göras för att förbättra flödet.

Trafiken österut läggs om
Natten till den 13 december, senast klockan 05:30, är nästa omläggning av E45 mellan Lilla Bommen och Falutorget – i riktning mot Falutorget – genomförd. Detta innebär att trafikanterna österut leds genom det norra röret i Gullbergstunneln och därmed slipper därmed trafiksignalerna vid Stationsmotet och Falutorget.

Samtidigt försvinner möjligheten för trafiken från Kämpegatan att köra mot E45 österut. Istället får dessa trafikanter köra över Stationsmotet och vidare via Gullbergsvassgatan och Falutorget för att komma ut på E45.

Kommer du från Centralenområdet och ska mot E6 söderut eller E20 kan du använda den nya direktpåfarten från Gullbergsvass. På så sätt slipper du att köra omvägen via Falutorget.

Tidigare artikel: Trafiken på Götaleden flyttas till nya lägen.

Läs mer om trafikomläggningen på projektets hemsida.

Läs också