Direkt till innehåll

Trafiken på Götaleden flyttas till nya lägen

1 / 2

Den 10-13 december sker nästa stora trafikomläggning av E45, mellan Lilla Bommen och Falutorget. Räkna med längre köer i riktning mot Järntorget.

Bygget av Gullbergstunneln mitt i centrala Göteborg rullar på och nu är det dags att öppna det norra tunnelröret för trafik. I huvudsak innebär detta att trafiken på E45 mellan Lilla Bommen och Falutorget läggs om till nya lägen och att infarten till Centralenområdet flyttas från Falutorget till Stationsmotet. Du kommer alltså fortfarande att nå fram till dina slutdestinationer, men det blir mycket nytt att tänka på.

En sammanfattning över förändringarna finns längre ned i artikeln.

Nya vägar för fordonstrafik den 10-13 december (klicka på bilden): 

E45_1912_klar_NY_liten_fix.jpg

 

Risk för köer västerut
Trafiken på E45 kommer att läggas om i två olika etapper med en riktning i taget. Natten till den 10 december sker den första omläggningen – i riktning mot Järntorget. Från och med klockan 05:30 kör trafiken i den permanenta nedsänkningen, som sträcker sig från Falutorget till tunnelmynningen, och leds därefter upp på ytan i höjd med Stationsmotet via en ny avfartsramp.

– Den mest kritiska punkten kommer att vara när två körfält vävs ihop till ett körfält strax före den nya påfartsrampen till Gullbergstunneln. Detta riskerar att orsaka köer vid Stationsmotet och bakåt, säger Emanuel Billemar, projektingenjör vid Trafikverket och fortsätter:

– Vi gör den här åtgärden för att minska risken för olyckor på rampen. Men då gäller det också att trafikanterna är extra försiktiga och visar respekt för varandra.

Ett tips är att hålla dig uppdaterad på det aktuella köläget via Trafiken.nu-appen eller webbsajten Trafiken.nu.

Ny avfart till Göteborgs Central
Trafikanter som kör på E45 västerut får också vara uppmärksam på att avfarten till Göteborgs Central är flyttad från Falutorget till Stationsmotet, vilket kommer att öka belastningen på Stationsmotet och korsningen Bergslagsgatan-Gullbergsvassgatan. Därför är det extra viktigt att du planerar din resa, särskilt om du exempelvis har en tid på Centralen att passa, och åk kollektivt om du har möjlighet till det.

En åtgärd har dock satts in:

– För att underlätta trafikflödet i denna korsning har vi byggt en rondell med två genomgående körfält, säger Emanuel Billemar.

En faktor som ytterligare påverkar situationen i korsningen är att trafiken från Kämpegatan mot E45 österut måste köra över Stationsmotet och vidare via Gullbergsvassgatan och Falutorget för att komma ut på E45. Påfarten till E45 österut i Falutorget kommer dock att vara vävning istället för väjningsplikt, vilket gynnar trafiken från Centralenområdet.

Kommer du från Centralenområdet och ska mot E6 söderut eller E20 kan du använda den nya direktpåfarten från Gullbergsvass. På så sätt slipper du att köra omvägen via Falutorget.

Trafiken österut läggs om
Natten till den 13 december sker nästa omläggning av E45 mellan Lilla Bommen och Falutorget – då i riktning mot Falutorget. Senast klockan 05:30 är de nya vägarna öppna.

– Trafikanterna kommer att ledas genom det norra röret i Gullbergstunneln, säger Emanuel Billemar.

Detta innebär att trafiken österut slipper trafiksignalerna vid Stationsmotet och Falutorget, vilket blir en förbättring. Dessutom kommer det att finnas två genomgående körfält från Götatunneln och hela vägen till Falutorget.

– Trafikomläggningarna görs för att skapa utrymme för bygget av det södra tunnelröret, säger han.

Flera alternativ för gång- och cykeltrafik
För gående och cyklister i området sker inga större förändringar. De kommer fortsatt att kunna använda gång- och cykelpassagen på Stadstjänarebron, som delvis går på Gullbergstunnelns tak, och överfarten vid Stationsmotet. En nyhet är dock att gång- och cykeltrafiken vid Falutorget flyttas upp på det nya planskilda Falutorgsmotet, som innebär en kortare och säkrare väg.

Vägar för gång- och cykeltrafik (klicka på bilden):

cykelkarta_gullbergtunneln_liten_fix.jpg

Nästa stora trafikomläggning inom projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm sker sommaren 2020 då Falutorgsmotet öppnar för biltrafik. Mer information om detta kommer när det närmar sig.

Projektet i sin helhet ska vara klart sommaren 2021.

Sammanfattning över förändringarna den 10-13 december:

– Trafiken på E45 västerut kör i den nya nedsänkningen och via nya av- och påfartsramper.

– Två körfält vävs ihop till ett körfält strax efter Stationsmotet på E45 i västergående riktning, vilket riskerar att orsaka köer vid Stationsmotet och bakåt.

– Trafiken på E45 västerut kör av mot Göteborgs Central vid Stationsmotet.

– En ny rondell har byggts i korsningen Bergslagsgatan-Gullbergsvassgatan med två genomgående körfält. Detta för att korsningen lättare ska kunna hantera den ökade trafikmängden.

– Trafiken från Kämpegatan mot E45 österut måste köra över Stationsmotet och vidare via Gullbergsvassgatan och Falutorget för att komma ut på E45.

– Trafiken på E45 österut leds ner i det norra tunnelröret och slipper därmed de två trafiksignalerna vid Stationsmotet och Falutorget.

– Gång- och cykeltrafiken vid Falutorget flyttas upp på det nya planskilda Falutorgsmotet.

Läs mer om trafikomläggningen på projektets hemsida.

Läs också