Direkt till innehåll

Omledning vid Norra Sjöfarten

Trafiken vid Norra Sjöfarten påverkas den 5-19 oktober när trapphuset till Torsten Henriksons gångbro rivs.

Trapphuset till Torsten Henriksons gångbro vid Lilla Bommen ska rivas.

Den 5 oktober stängs övergångstället vid trapphuset och gående och cyklister som ska korsa Norra Sjöfarten hänvisas i stället till övergångstället framför Göteborgsoperan.

För att biltrafiken ska kunna ledas förbi arbetsområdet flyttas trafiken ut och ett körfält smalnas av på Norra Sjöfarten, vilket ger en begränsad framkomlighet.

Följ hänvisningar på plats.

Arbetet väntas vara klart till den 19 oktober.

Karta över Norra Sjöfarten och Lilla bommen

 

Läs också