Direkt till innehåll

Omledning vid Tynneredsmotet

Denna helg stängs periodvis ett körfält på Västerleden vid Tynneredsmotet i riktning mot Mölndal. Trafiken i detta körfält leds om via ramperna i motet.

På grund av de pågående arbetena med bullerskärmar längs Västerleden sker viss trafikpåverkan vid Tynneredsmotet denna helg.

Påverkan gäller lördagen den 30 november och söndagen den 1 december klockan 07.00-20.00 vardera dag.

Ett körfält på Västerleden i riktning mot Mölndal stängs då och leds om via Tynneredsmotets ramper.

Det andra körfältet i riktning mot Mölndal är öppet som vanligt och berörs inte.

Arbetet med bullerskärmarna har pågått sedan i somras. Mer information om arbetet hittar du genom att klicka här.

Karta över omledningen vid Tynneredsmotet (det vänstra svarta strecket anger omledningen):

Läs också