Direkt till innehåll

Risk för köer på E6 vid trafikstopp

Kom ihåg: under hösten stoppas trafiken på E6 vid Kallebäck varje vardag strax innan lunchtid. Stoppen kommer att orsaka köer.

Orsaken till trafikstoppen vid Kallebäcksmotet är att sprängningar ska utföras för Västlänken strax intill E6.

Sprängningarna med tillhörande trafikstopp påbörjades den 17 augusti och kommer att pågå minst fram till årsskiftet.

Långa köer

Trafikstoppen sker varje vardag mellan klockan 11.20 och 11.40.

Varje stopp varar i cirka tio minuter.

Trafikstoppen kommer att leda till långa köer på E6 – i värsta fall så långt som till Tingstadstunneln i norr och Lackarebäcksmotet i söder. Köerna väntas bestå i upp till 15-20 minuter efter det att trafiken har släppts på.

Hela proceduren – inklusive ”stopp-förberedelser”, själva sprängstoppet samt eftersläpande köer – väntas pågå i cirka 30 minuter.

För att slippa hamna i bilköer: undvik att köra på E6 förbi Kallebäcksmotet vardagar mellan klockan 11.15 och 11.45!

Karta som visar var sprängningarna vid Kallebäcksmotet kommer att ske och var trafiken stoppas:

Kartan visar att trafiken på E6 stoppas i höjd med Kallebäcksmotet vardagar vid lunchtid på grund av sprängningar.

Väg 40 påverkas

Även väg 40 i riktning mot Borås påverkas, då de två direktpåfarterna från E6 till väg 40 i riktning mot Borås stängs vid sprängningarna.

Detta påverkar även bussarna som går från Göteborg till Borås, Mölnlycke eller Landvetter, eftersom dessa inte kan köra av mot väg 40 när trafiken stoppas.

Måste ske i dagsljus

Sprängningarna sker alltså med anledning av Västlänken-bygget. På den aktuella platsen byggs den södra tunnelmynningen till Västlänken, medan den norra tunnelmynningen byggs vid Skansen Lejonet.

Sprängningarna sker dagtid och inte nattetid – då trafiken förvisso är betydligt lugnare – av två skäl: dels måste det vara dagsljus när E6 och den intilliggande järnvägen ska inspekteras efter varje sprängning, dels skulle sprängningar nattetid innebära för stor störning för de boende i närområdet.

Att sprängningarna sker just i intervallet kl 11.20-11.40 beror på att det då är tågfritt på den intilliggande järnvägen plus att det då är så ljust ute som möjligt.

Mer info om sprängningarna och trafikstoppen hittar du i vår artikel “Trafikstopp på E6 vid Kallebäck”. 

Mer info om Västlänken-byggnationen i det aktuella området hittar du hos Trafikverket via den här länken. 

Läs också